så funkar grundvatten
Forskning Miljö

Vad är grundvatten?

Det vatten som utgör vattenkretsloppets underjordiska del i naturen kallas för grundvatten och bildas när nederbörd som regn och snö tränger ner genom marken. Vattnet stannar sedan när det når en yta som är ogenomtränglig som exempelvis en berghäll utan sprickor.

grundvatten är viktigt för vår överlevnad

När man ska gräva exempelvis brunnar har grundvattenytans läge stor betydelse. Det är framförallt grundvatten man vill använda till dricksvatten i samhällen. Därför är det viktigt att vara varsam och inte använda grundvattnet vårdslöst och i onödan. I Sverige finns grundvattenreservoarerna framförallt i rullstensåsar och kan vara allt från flera tusen år gamla till några veckor.

Grundvattnet

För att man ska kunna använda grundvattnet som dricksvatten är det viktigt att det håller rätt kvalitet. Denna kvalité bestäms med hänsyn till ett antal biologiska, fysikaliska och kemiska faktorer. Miljöfarliga ämnen och utsläpp av dessa kan förorena grundvatten men det hotas även av andra faktorer såsom uttagskapacitet vilket innebär att grundvattenuttaget är större än grundvattenbildningen vilket kan leda till att grundvattnet späs ut av saltvatten och därmed blir drickbart.

Problem med grundvatten syns tydligast på öar där man inte har samma självklara tillgång till vatten som på fastlandet. Gotland har exempelvis ofta haft problem med grundvattennivåer på sommaren och har behövt införa vattningsförbud och liknande åtgärder. På Öland har man tvingats bygga vattenledningar till fastlandet för att försäkra försörjning under varma somrar.

Rent vatten

Grundvatten är ofta tillräckligt rent för att användas som dricksvatten utan rening. Innehåller det för höga halter av fluorid, nitrat, järn eller mangan behöver det dock renas. Dessutom behöver vattnets pH-värde ofta justeras innan det kan användas.

Grundvatten skiljer sig från markvatten genom dess tryckpotential. Det vatten i marken som har en positiv tryckpotential kallas för grundvatten medan det som har en negativ tryckpotential kallas för markvatten. Grundvatten kan övergå till markvatten om det utsätts för tension och får en negativ tryckpotential.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *