Plexiglas
Forskning

Plexiglas

Akryl eller akrylglas är kanske mest känt genom varumärket plexiglas. Det är liksom många andra typer av termoplaster ofta tekniskt klassificerade som en typ av glas i och med att det är en icke-kristallin glasartad substans och har kallats historiskt för akrylglas. Materialet har egentligen ingenting med glas att göra men har fått det namnet eftersom det ofta används som ett lätt eller splitterresistent alternativ till glas. Kemiskt så består materialet av syntetiska polymer av metylmetakrylat eller polymetylmetakrylat, förkortat PMMA. Det är en transparent termoplast som ofta används i skivform men har många andra användningsområden såsom ett gjutharts eller i tryckfärger och beläggningar. Materialet togs fram 1928 av Rohm and Haas Company och kom först ut på marknaden 1933 under varumärket Plexiglas.

Plexiglas som ett ekonomiskt fördelaktigt alternativ

Plexiglas är ett ekonomiskt fördelaktigt alternativ till polykarbonat (PC) när extrem styrka ej är nödvändig. Dessutom så innehåller akrylglas inte de potentiellt skadliga bisfenol-A-molekylerna som finns i polykarbonat. Det är ofta att föredra på grund av dess dämpande egenskaper, enkla hantering och bearbetning samt låga kostnad. Omodifierat akrylglas beter sig på ett sprött sätt när det kommer under belastning, särskilt när det kommer under slagkraft, och det är mer benäget att repa sig än konventionellt oorganiskt glas, men däremot så är modifierat akrylglas mycket rep- och slagtåligt.

Historien bakom uppkomsten av plexiglas började med att den första akrylsyran skapades år 1843 medan metakrylsyra, härrörande från akrylsyra formulerades år 1865. Reaktionen mellan metakrylsyra och metanol resulterade i metylmetakrylat. År 1877 upptäckte den tyske kemisten Rudolph Fittig polymerisationsprocessen som förvandlar metylmetakrylat till polymetylmetakrylat, men det kom att dröja tills år 1933 innan varumärket Plexiglas patenterades och registrerades av en annan tysk kemist vid namn Otto Röhm. Den första kommersiellt lönsamma produktionen av akrylglas som säkerhetsglas tog fart år 1936 av företaget Imperial Chemical Industries, numera kända som Lucite International. Under andra världskriget använde både de allierade och axelmaktens styrkor akrylglas för undervattensperiskop och flygplansvindrutor, skärmtak och kanontorn.

Användningsområden för akrylglas

Produkter tillverkade av plexiglas används inom ett brett spektrum av industrier och applikationer. Inom bygg- och anläggningsbranschen används alltmer produkter tillverkade av akrylglas istället för av konventionellt glas. Materialet passar utmärkt som fönsterglas till hus och fordon och används även vid tillverkning av akvarier. I arenor och hockeyrinkar brukar skyddsglaset vara tillverkat av akrylglas. Materialet är idealisk för tillverkning av takfönster på grund av dess utmärkta kapacitet att släppa in solljus. Även inom säkerhetsbranschen används akrylglas som skyddsutrustning och i de flesta polisfordon för upploppskontroll har vanligt glas ersatts med akrylglas.

Akrylglas används nuförtiden till en mängd saker som vi använder dagligen och dess användningsområden täcker ett brett spektrum av marknader och applikationer inom fordons- och transportindustrin. Plexiglas används exempelvis i linserna i ytterbelysningen på bilar. Det används vid utformningen av flygplansfönster och som kompletta tryckskrov, visningssfärer och fönster till undervattensfarkoster. Plexiglas har länge använts vid fordonstillämpningar som kräver en långsiktig optisk klarhet, rika färger, hög glans, seghet, reptålighet, UV-stabilitet och väderbeständighet. Akrylglas kan tillverkas till att vara alltifrån genomskinligt till kolsvart eller levande färger som alla kommer att erbjuda en utmärkt hållbarhet, glans och transparens även i tuffa utomhusmiljöer under många års bruk.

Användningsområden inom elektronik- och energibranschen

Plexiglas används flitigt inom elektronik- och energibranschen men även inom entreprenad och bygg då det inte sällan används till takläggning. Plexiglas används vid bland annat tillverkning av solceller och för att få till en enastående enhetlig bildkvalitet och högupplöst bildupplösning i HD-teveapparater, LED-, data- och telefonskärmar. Vidare så används akrylglas i tillverkning av belysningsanordningar för att få till tydliga eller diffusa linser för olika ljuskällor som används inom de olika ljussegmenten. Akrylglas erbjuder det högsta kontrastförhållandet på ledande bakprojektionsskärmar med en utmärkt off-axis betraktningsvinkel, likformighet och omgivningsljus. Akrylhartser ger en idealisk kombination av ljusstyrning och värmebeständighet för avancerad belysning och möjliggör för tillverkning av linser som tål den mängd värme och UV-utgång som behövs för att uppnå den önskade effekten.

Inom marknaden för medicin och hälsa så finns det produkter som kallas för medicinska akrylhartser. Dessa produkter är tillverkade av akryl och de erbjuder en enkel bearbetning och exceptionella flödesegenskaper. Akrylhartser används till instrument med enastående optiska egenskaper som ofta krävs för en optimal diagnostisk noggrannhet. Även akrylblad används inom den medicinska industrin för att tillverka inkubatorer av plexiglas eftersom materialet är lätt och säker. Akryl har dessutom en hög grad av kompatibilitet med mänsklig vävnad och den används bland annat vid framställning av styva intraokulära linser som implanteras i ögat när den ursprungliga linsen har tagits bort vid behandling av grå starr.

Möjliga framtida användningsområden

Det är mycket som händer inom teknikens värld och i takt med att världens befolkning blir fler och fler så är det rimligt att mänskligheten även i framtiden kommer fortsätta med att utforska den egna planeten och även ge sig ut på längre rymdfärder. Plexiglas är i nuläget det mest lämpade materialet att använda vid konstruktion av fönster, lampor och skärmar på farkoster som kommer att fortsätta att utforska världshaven, luften och rymden. Akrylglas är och kommer troligtvis även i framtiden att vara en viktig byggprodukt för nya och innovativa byggprojekt. Materialets egenskaper gör att det lämpar sig utmärkt för byggen av växthus och solceller vilka båda är produkter på en marknad som är på stark frammarsch. Som med allt annat så kommer marknadstrender och kundernas efterfrågan att avgöra framtiden också för akrylglas. Plexiglas kan användas till allt möjligt.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *