Biomassa
Forskning

Förgasning av biomassa kan ersätta fossila bränslen

Energi & bränsle Cortus Energy har utvecklat en förgasningsprocess för biomassa som gör att den kan ersätta fossila bränslen inom både industri- och transportsektorn.

Den patenterade processen är kostnadseffektiv då flera steg som behövs vid traditionell förgasning av biomassa inte behövs. Det gäller dels förbehandlingen, som är integrerad i processen, och dels reningssteget av gasen, då deras gas är tjärfri. Cortus använder en indirekt uppvärmning och kan därigenom uppnå en hög verkningsgrad utan behov av syrgas i förgasaren.

– Vi har ett antal olika patentfamiljer, för själva grundprocessen, för förgasaren med den indirekta uppvärmningen och en egenutvecklad injektor. Tillsammans skapar de en unik process som är effektivare och renare än alternativen, berättar Rolf Ljunggren, VD och grundare av Cortus Energy AB.

De har ännu ingen kommersiell anläggning i drift, men i Köping har de en demonstrationsanläggning där de kört med fullt integrerad WoodRoll®, vilket är varumärket på deras process. Där har de bekräftat tekniken i alla delar samt dess fulla integration av ett oavbrutet flöde från fuktig biomassa till leverans av en ren och energirik syngas. Som hjälp med finansieringen har kreditbanken gått in.

Nu när processen är färdig för industriell användning har de inlett diskussioner med olika intressenter. Ett jordbruksbolag i Italien är intresserade av bioenergi till värmning av växthus, de kan använda restprodukter från vingårdar som billig biomassa. De avser producera el från biomassan och sedan använda restvärmen till växthusen. En annan intressant användning är på ett pappersbruk där tanken är att ersätta gasol med syngas från biomassa.

– Vi har också utvecklat ett modulärt leveranskoncept som gör våra produkter både enklare att montera, snabbare att ta i drift och även möjlig att flytta, säger Rolf Ljunggren.

De produkter de kan erbjuda genom sin WoodRoll®-teknik är :

  • Syngas som energigas i olika industriprocesser för att ersätta fossila gaser och olja. Potentiella kunder är energiintensiva branscher som stål-/metallindustrier och pappersbruk.
  • Kraftvärme – att via processen leverera el och använda restvärmen till fjärrvärmenätet
  • Vätgas till bränslecellsbilar. Syntetisk naturgas, att uppgradera till ”Biometan” för exempelvis transportbränsle, inom industrin m.m., antingen via gasnät eller gastub.
  • Det man kan använda som biomassa är alltifrån bark och flis till fiberslam, en restprodukt från massabruk, till rester från vinrankor och energiskog.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *